bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Podstawowe dane

Numer identyfikacyjny REGON 001181363

Numer NIP 9121873275

Nazwa PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA PRUSA

Adres siedziby: Wojew?dztwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat OŁAWSKI
Gmina/Dzielnica lub Delegatura JELCZ-LASKOWICE - MIASTO
Ulica, miejscowość UL. BOLESŁAWA PRUSA 2, JELCZ-LASKOWICE
Poczta 55-220 JELCZ-LASKOWICE

Kod i nazwa podstawowej formy prawnej 2 - JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Kod i nazwa szczeg?lnej formy prawnej 83 - SZKOŁY PUBLICZNE PODSTAWOWE

Kod i nazwa formy własności 113 - WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA

Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wg PKD 2007 8520Z - SZKOŁY

Data wpisu do rejestru / ewidencji lub data powstania podmiotu* 1985-05-08

Data rozpoczęcia działalności** 1988-09-01

Organ rejestrowy / ewidencyjny MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Nazwa rejestru / ewidencji REJESTR SZKÓ,Ł I PLACÓ,WEK OŚWIATOWYCH

Numer nadany przez organ rejestrowy / ewidencyjny 81290

* Dla podmiot?w wpisanych do rejestru REGON w I etapie jego wdrażania (1975-1976 r.) za datę powstania podmiotu przyjmowano datę wpisu do rejestru REGON.

** Dla podmiot?w wpisanych do rejestru REGON przed 2000 r. data rozpoczęcia działalności jest tożsama z datą powstania podmiotu.

Jednostki lokalne: PODMIOT NIE POSIADA JEDNOSTEK LOKALNYCH (LUB NIE ZOSTAŁY ZGŁOSZONE)Opublikował: Michał Benka
Publikacja dnia: 30.11.2016
Podpisał: Michał Benka
Dokument z dnia: 30.11.2016
Dokument oglądany razy: 1 279